HUHTIKUUN UUTISIA / APRIL NEWS!

1.4.2012 > Huhtikuun alusta toimin osa-aikaisena taidetalkkarina Runosmäen asuinalueella. Työ pitää sisällään mm. eri yhteisöjen kanssa toteutettuja kaupunkitaideteoksia osana Eviva-hanketta. Lisää tietoa matkan varrella. /  1.4.2012 >From the beginning of April, I’ll be working as a part-time art janitor in Runosmäki suburb as part of  Eviva-project . This includes e.g. public artworks created together with different communities in the area. I”ll keep you posted!

22.04.2012 Kuvitelma -kuvataidemyyjäiset kulttuuriareena Gloriassa (Helsinki). Ohjelmassa myös ohjaamani Oma tila / onnen alttari -työpaja, jossa tehdään eri maiden kansanperinteitä (Meksiko, Venäjä) mukaillen hyvien asioiden alttarilaatikko. / 22.04.2012 Kuvitelma -art fair  at cultural arena Gloria (Helsinki). I’ll be hosting a workshop combining folklore skills from different countries such as Mexico & Russia.

PSSST! Tänä kesänä kirjontateokseni ovat näyttelyssä Los Angelesissa – lisätietoja myöhemmin! / This summer my works will be seen in Los Angeles too – more later!